J-LY Keresztrejtvény

Ebben a bejegyzésben visszatérünk a j-ly problémánkhoz, amivel az előző bejegyzésben már foglalkoztunk. Ezúttal azonban nem egy történet következik, hanem egy keresztrejtvény. Ez a rejtvény azoknak ideális, akik tudnak angolul vagy németül, mert a megfejtéshez szükséges segítséget ezen a két nyelven adom meg.

Keresztrejtvény J-Ly
Across:
2 milk
7 gas cooker
8 it hurts
9 new
10 river
12 newspaper
13 door
14 ticket
15 hair
16 thirsty
20 what kind of?
21 good
23 workplace
25 oil
27 balcony
29 cheese
30 husband
31 last year
32 class; department
33 noisy
Down:
1 he/she recommends
3 it means
4 to finish
5 butter
6 unfortunately
10 head
11 almost
17 he/she smiles
18 he/she forgets
19 gift, present
22 dangerous
24 instead of
26 ship
28 at night

Waagerecht:
2 Milch
7 Gasherd
8 es tut weh
9 neu
10 Fluss
12 Zeitung
13 Tür
14 Karte
15 Haare
16 durstig
20 was für (ein/eine)?
21 gut
23 Arbeitsplatz
25 Öl
27 Balkon
29 Käse
30 Ehemann
31 letztes Jahr
32 Klasse; Abteilung
33 laut
Senkrecht:
1 er/sie empfiehlt
3 es bedeutet
4 beenden
5 Butter
6 leider
10 Kopf
11 fast, beinahe
17 er/sie lächelt
18 er/sie vergißt
19 Geschenk
22 gefährlich
24 statt, anstatt
26 Schiff
28 in der Nacht

Hints/Hinweise

Szavak
 MAGYAR
ajándék
ajánl
ajtó
befejezni
éjjel
elfelejt
erkély
fáj
fej
férj
folyó
gáztűzhely
haj
hajó
hely
helyett
jegy
jelent

majdnem
melyik
milyen
mosolyog
olaj
osztály
sajnos
sajt
szomjas
tavaly
tej
új
újság
vaj
veszélyes
zajos
ANGOL
gift, present
recommend (he/she)
door
to finish
at night
forget (he/she)
balcony
it hurts
head
husband
river
gas cooker
hair
ship
place
instead of
ticket
it means
good
almost
which (one)
what kind of
smile (he/she)
oil
class; department
unfortunately
cheese
thirsty
last year
milk
new
newspaper
butter
dangerous
noisy
NÉMET
Geschenk
empfiehlt (er/sie)
Tür
beenden, schließen
in der Nacht
vergißt (er/sie)
Balkon
es tut weh
Kopf
Ehemann
Fluss
Gasherd
Haar
Schiff
Platz
Anstatt
Karte, Fahrkarte
es bedeutet
gut
fast
welcher, -e, -es
was für (ein/eine)
lächelt (er/sie)
Öl
Klasse; Abteilung
leider
Käse
durstig
letztes Jahr
Milch
neu
Zeitung
Butter
gefährlich
laut
Vocabulary / Vokabeln

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner