A hónapok neve – Szókereső játék és egyéb érdekességek

A szókereső játék kellemes kikapcsolódás lehet felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A lent található rejtvény a nehezebb fajtából való. A szavakat vízszintesen (balról jobbra és jobbról balra), függőlegesen (fentről lefelé és alulról felfelé), illetve átlósan (mind a négy irányban) lehet megtalálni.

***

A Pallas Lexikon és az internet segítésével összegyűjtöttem a hónapok elnevezéséről néhány érdekességet, amit ezennel közreadok.

Január nevében Janus római isten neve rejtőzik. Ez a hónap eredetileg nem volt része a római naptárnak, később vezették be a használatát. A magyar népi kalendárium szerint ez volt Nagy-Boldogasszony hava.

Február: Nevét a régi latin Februus istenről nyerte. Februus tiszteletére ebben a hónapban tartottak az élőkre nézve tisztító, a halottakra nézve pedig engesztelő ünnepeket. A régi magyar népi kalendárium szerint ez volt böjtelő hava.

Március: A régi római naptár szerint ez volt az év első hónapja, csak Julius Caesar óta lett a harmadik. A hónap elnevezésében a római Mars isten nevét fedezhetjük fel. A régi magyar népi naptár szerint ez volt Böjtmás hava.

Április: A hónap elnevezése a latin aprire (vagyis nyitni) szóból ered, mivel – a Pallas Lexikon által idézett – Ovidius szerint a tavasz nyit meg mindent. Április elnevezése a régi magyar népi kalendáriumban Szent György hava.

Május: A hónap nevében a régi római Maja istennő neve rejtőzik. A magyar népi kalendárium szerint ez volt Pünkösd hava.

Június: Az elnevezés eredetére két magyarázatot is találtam. Egyik szerint nevét Junónak köszönheti (a római mitológiában ő volt Jupiter felsége), mások szerint viszont Junius Brutusról, Róma első konzuljáról nevezték el a hónapot. A magyar népi kalendárium szerint az elnevezése: Szent Iván hava.

Július: A római naptár szerint ez volt az év ötödik hónapja, eredetileg így is nevezték (quintilis). Julius Caesar tiszteletére nevezték el júliusnak. A magyar népi kalendárium szerint ez volt Szent Jakab hava.

Augusztus: Egy római császárról, Augustusról nevezték el, aki az előzőleg Sixtilisnek nevezett hónapban aratta legfényesebb győzelmeit. Augusztus elnevezése a régi magyar népi kalendáriumban Kisasszony hava volt.

Szeptember: Nevében felfedezhető a latin septem (hét) szó. A magyar népi kalendáriumban ez volt Szt. Mihály hava.

Október: Nevében még mindig a régi római naptárban elfoglalt helyére utaló octo (nyolc) szó rejtőzik. A magyar népi kalendáriumban elnevezése Mindszent hava volt.

November: Nevében könnyű felfedezni a latin novem (kilenc) szót. Az elnevezés magyarázata nyilvánvalóan az, hogy a régi római naptárban ez volt az év kilencedik hónapja. A Julius Caesar-féle naptárreform óta ez lett az év tizenegyedik hónapja, de addigi nevét megtartotta. A magyar népi kalendárium szerint ez volt Szt. András hava.

December: Elnevezése a latin decem (tíz) szóból származik, mivel Julius Caesar előtt ez volt a római naptár tizedik hónapja. A magyar népi kalendárium szerinti elnevezése Karácsony (vagy Nagykarácsony) hava volt.

***

Most pedig következzen a szókereső játék.

Egy kivételével az összes hónap neve megtalálható a rácsban. A megoldás a hiányzó hónapnak a neve.

A hónapok

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner